Sistemi video nadzora

Metal detektori

Vatrodojavni sistemi

ID kartice i štampači

Satelitsko praćenje vozila sa
optimizacijom voznog parka

Računarske mreže

Telefonski sistemi

Protuprovalni sistemi

Evidencija radnog vremena
i kontrola pristupa

Imperium 2018-07-27T11:34:31+00:00
DSC

ISO CERTIFICIRANI

Imperium d.o.o. uvijek ide u korak sa modernim standardima.

Iza nas su godine uspješnog poslovanja.

Garant kvaliteta usluga koje pružamo su standardi ISO 9001 i ISO 27001 čiji smo ponosni nosioci.

Naši klijenti